23 Jul

BON21 lahko unovčite v naši restavraciji. Uporabite ga lahko za vse gostinske storitve.

Če želite unovčiti svoj BON21, potem potrebujete samo osebni dokument. Če imate možnost vas prosimo, da prinesete s seboj kopijo osebnega dokumenta.

Če bon za upravičenca, ki ima zakonitega zastopnika oziroma skrbnika, unovči oseba, ki ni njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik, nam morate predložiti podpisano izjavo na obrazcu Priloga 2 – BON21.

Če se unovči preneseni bon, nam predložite izjavo na obrazcu Priloga 3 – BON21, ki jo podpiše upravičenec bona oziroma njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik.

Preneseni BON21 je mogoče usporabiti le v celotnem znesku, medtem ko je unovčevanje lastnega BON21 mogoče v več delih in pri različnih ponudnikih.

Če imate kakšno vprašanje, nam lahko pišete na info@storman.si